Mijn opa Cor van Mierlo
  Mijn opa Cornelis van Mierlo
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Door 'n hobby in beslag genomen.

 

In 2001 ben ik gestart met genealogisch onderzoek naar mijn voorouders.

Door gebruik van internet kwam ik al snel tot ontdekking dat er vele bronnen op het internet aanwezig waren die mij bij mijn zoektocht konden helpen.
Het mooie van internet is dat men vele archieven kan bekijken die men heeft gedigitaliseerd en dat deze online zijn te bekijken, er zijn zelfs kopieën van de originele stukken te downloaden.

Tijdens mijn zoektocht naar mijn voorouders heb ik veel gehad aan de bijdrage die mijn achterneef Hans van Mierlo heeft geleverd. Hij heeft een groot deel van de “van Mierlo’s” al uitgezocht.

Naar verloop van tijd ben ik me ook gaan verdiepen in de voorouders van mijn echtgenote Annemieke, hiervoor had ik de beschikking over het onderzoek wat W. Timmers uit Prinsenbeek had gedaan, nadat ik al vergevorderd was met het onderzoek naar haar voorouders kreeg ik van de Toon Meeuwis, een oom van Annemieke, een groot aantal gegevens over de familie Meeuwis en de voorouders.

Uit het gehele genealogie blijkt dat wij een echte Brabantse familie zijn, voor wat betreft de van Mierlo’s  liggen de roots in Midden-Brabant en met name in de Langstraat, vele voorouders van de van Mierlo tak zijn geboren in Baardwijk, Waalwijk en Drunen. Wanneer ik naar het onderzoek kijk van de voorouders van Annemieke, liggen de roots in Breda en omgeving, met name uit Prinsenhage komen vele voorouders. Verder heb ik ontdekt dat de voorouders van Annemieke uit het zuiden van West-Brabant komen. Ook komen een aantal stammen uit België. Het dorp  Meerle in België met omliggende dorpen heeft ’n aantal voorouders voortgebracht.

Nieuw is dat ik contact heb gezocht met mede genealogen die ook onderzoek doen in de omgeving van Hoogstraten, zij hebben mij de stam aangeleverd waarnaar ik al lange tijd op zoek ben geweest.
Het betreft hier de stam van de grootmoeder van Annemieke, Julia Meeuwis-de Leeuw.

Het is mij bij het onderzoek wat ik via internet hebt gedaan met name opgevallen dat de Nederlandse archieven erg ver zijn met het digitaliseren en dat ik bij onderzoek in België met name gebruik kon maken van particulieren die hun genealogisch onderzoek gepubliceerd hadden op het Internet, de Belgische overheid heeft zijn archieven helaas nog niet gedigitaliseerd. Mogelijk kan ik in een later stadium mijn onderzoek uitbreiden.

Om het onderzoek wat ik doe op een goede en prettige manier te verwerken maak ik gebruik van het computerprogramma GensDataPro, ontwikkeld door Ben Wilschut en uitgegeven is door de afdeling Computergenealogie van de NVG.

Als laatste wil ik opmerken dat deze hobby mij in zijn greep heeft genomen en dat ik ondanks deze publicatie mij zal blijven toeleggen op het uitbreiden van mijn onderzoek. Helaas kan ik door mij werkzaamheden alleen nog ’s avond dit onderzoek verrichten, maar dat ik mijn onderzoek wil uitbreiden dat staat voor mij vast

 

Update: 03-05-2009

Heden bij Jac van Mierlo nieuwe kwartierstaat geupload, hiermee aangegeven dat "Keizer Karel de Grote" een voorouder is (een deel van mijn onderzoek berust op digitale bronnen van Henk Coolen.

Update: 17-05-2009

Heden alle kwartierstaten opnieuw geupload, dat wil zeggen dat de gegevens van Dre Klijs, Annie Meeuwis en Corrie van Mierlo zijn aangepast.

Update: 13-09-2009

Heden bij Jac van Mierlo nieuwe kwartierstaat geupload, correcties doorgevoerd en aanvulling verwerkt.


   
 
  Disclaimer uptime